Jak należy przechowywać opony?

Prawidłowe przechowywanie wydłuża żywotność opony. Opony należy składować w suchym, ciemnym i chłodnym miejscu, w temperaturze od 0°C do 15°C. Opony należy chronić przed deszczem i wilgocią, aby nie dochodziło do kondensacji wody na ich powierzchni. Opony należy chronić przed jasnym światłem, iskrą elektryczną, rozpuszczalnikami, olejami i smarem. Opony należy składować luźno, aby nie uległy deformacji - można je ułożyć w stos lub zawiesić za otwory felg. Opony należy również chronić przed uszkodzeniem mechanicznym. Zbyt wysoka temperatura w miejscu przechowywania może spowodować wyschnięcie gumy, a w konsekwencji jej pękanie i łuszczenie się. Przed składowaniem należy skontrolować stan opon. Uwaga: wybrani dealerzy oferują bezpłatne składowanie opon - zapytaj o to swojego sprzedawcę.

Czy uważasz artykuł za użyteczny?

Przekazując swoją opinię pomagasz nam podnieść poziom usług.

6/61 uznało artykuł za użyteczny.

Mogłoby Cię również zainteresować…

Pokaż wszystkie artykuły z kategorii