Teren testowy w Nokia

Na terenie testowym w Nokia, Nokian Tyres przeprowadza symulacje prawie wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą wystąpić na skandynawskich drogach. Testowanie przeprowadzane jest od kwietnia do listopada.

Rozciągający się na powierzchni ponad 30 hektarów tor testowy poddawany jest ciągłym udoskonaleniom, aby sprostać wyzwaniom, jakie przed nim stawiają zarówno trudne warunki, jak i wymagania przyszłości.