Proces produkcji

Materiały surowcowe
Głównymi materiałami surowcowymi wchodzącymi w skład opon są: kauczuk naturalny, kauczuk syntetyczny, sadza oraz olej. Udział procentowy mieszanki w całkowitej masie opony wynosi ponad 80%. Na pozostałą część składają się materiały wzmacniające.

W przybliżeniu 50% gumy stanowi kauczuk naturalny pochodzący z drzewa kauczukowego. Drzewa kauczukowe rosną w krajach tropikalnych, takich jak Malezja i Indonezja. Większość kauczuków syntetycznych na bazie oleju pochodzi od producentów z Europy.

Około jedną-trzecią mieszanki stanowią substancje wypełniające. Najważniejszą z nich jest sadza, dzięki której opona uzyskuje czarny kolor. Kolejnym ważnym wypełniaczem opony jest olej, który używany jest w celu nadania mieszance gumowej plastyczności. Ponadto, w skład mieszanki wchodzą również środki utwardzające, wulkanizujące oraz wiele środków chemicznych poprawiających właściwości opony i ich odporność na zużycie.

Mieszanie
W procesie mieszania surowce są łączone ze sobą i poddawane temperaturze około 120˚C.

Konsystencja mieszanki gumowej użytej do produkcji różni się w poszczególnych częściach opony. Zmienia się ona również w zależności od przeznaczenia opony oraz od jej modelu. Mieszanka gumowa stosowana w oponach letnich do samochodów osobowych jest inna niż ta stosowana w oponach zimowych. Niewiele podobieństw występuje także pomiędzy mieszanką gumową przeznaczoną do opon rowerowych i tą stosowaną w oponach leśnych.

Doskonalenie i adaptowanie składu stanowi istotną część pracy nad rozwojem produktu.

Przygotowanie elementów składowych opony
Mieszanki gumowe stosowane są do nagumowania różnych elementów tworzących oponę surową, takich jak: drut stalowy, tkaniny techniczne (kordy), czy opasanie i drutówka.

Opona produkowana jest z około 10-30 różnych komponentów, z których większość stanowi różnego rodzaju wzmocnienia.

Proces konfekcji - budowa opony surowej z poszczególnych elementów
Na tym etapie elementy składowe ulegają połączeniu w celu uzyskania opony surowej (zielonej). Między innymi na przygotowaną bazę nakładane jest wówczas opasanie.

Wulkanizacja
Surowe opony umieszcza się na membranach w prasach wulkanizacyjnych. Pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury opona dokładnie wypełnia formę, uzyskując swój ostateczny kształt i wygląd.

Kontrola
Każda opona do samochodu osobowego poddawana jest kontroli jakościowej, która wykonywana jest przez kontrolerów oraz za pomocą specjalistycznych maszyn.

Wszelkie wady widoczne na powierzchni opony zostają wychwycone w kontroli wizualnej. Przy użyciu maszyn natomiast dokonuje się pomiaru bieżnika, bicia radialnego oraz rozkładu sił bocznych w oponie.

Po pozytywnym zakończeniu procesu kontroli jakości, opona poddawana jest testom. Następnie otrzymuje oznaczenia i zostaje przetransportowana do magazynu i przygotowana do wysyłki.