Hałas zewnętrzny

Cichsza jazda

Hałas zewnętrzny

Nowe rozporządzenie UE koncentruje się na zewnętrznym hałasie wytwarzanym przez toczącą się oponę. Hałas wewnętrzny nie był brany pod uwagę. Miliony samochodów wyposażonych w opony wytwarzające mniej hałasu mogą mieć ogromny wpływ na zmniejszenie emisji hałasu ogółem. Poziom emisji hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez opony mierzony jest w decybelach. Poziom hałasu zewnętrznego nie odpowiada poziomowi hałasu wewnątrz pojazdu. 

  • Dodatkowo, poziom hałasu zewnętrznego  wyrażony w decybelach (dB) i przedstawiony w postaci 3-stopniowej skali wskazuje czy opona przekracza maksymalną wartość hałasu odpowiadającą nowym europejskim limitom (3 czarne fale = głośna opona), poziom hałasu zgodny z nowym limitem europejskim lub jest niższy o 3 dB  (2 czarne fale = średnia opona) lub hałas o co najmniej 3 dB niższy od przyszłego, niższego limitu europejskiego (1 czarna fala = cicha opona). Klasyfikacja ulegnie zmianie w listopadzie 2012 roku.


Poziom hałasu zewnętrznego wyrażony jest w decybelach. Im więcej czarnych fal na etykiecie tym wyższy poziom hałasu emitowanego przez toczące się opony. Wartości wyrażone są również w decybelach.

Efektywność paliwowa i bezpieczeństwo jazdy w dużej mierze zależą od kierowcy. Weź pod uwagę następujące fakty:   

  • Ekonomiczna jazda może znacząco zmniejszyć zużycie paliwa.
  • Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy ciśnienie w oponach należy sprawdzać regularnie.
  • Zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje szybsze ich zużycie; wpływa też na zużycie paliwa i zagraża bezpieczeństwu.
  • Odpowiedzialny kierowca potrafi zawsze ocenić stan i właściwości opon jego/jej pojazdu.Tylko kierowca, który zna swój samochód i opony potrafi dostosować prędkość i odległość pomiędzy pojazdami do warunków atmosferycznych panujących na drodze.