Menu
Menu

Hałas zewnętrzny

Cichsza jazda

Hałas zewnętrzny

Nowe rozporządzenie UE koncentruje się na zewnętrznym hałasie wytwarzanym przez toczącą się oponę. Hałas wewnętrzny nie był brany pod uwagę. Miliony samochodów wyposażonych w opony wytwarzające mniej hałasu mogą mieć ogromny wpływ na zmniejszenie emisji hałasu ogółem. Poziom emisji hałasu zewnętrznego wytwarzanego przez opony mierzony jest w decybelach. Poziom hałasu zewnętrznego nie odpowiada poziomowi hałasu wewnątrz pojazdu. 

  • Dodatkowo, poziom hałasu zewnętrznego  wyrażony w decybelach (dB) i przedstawiony w postaci 3-stopniowej skali wskazuje czy opona przekracza maksymalną wartość hałasu odpowiadającą nowym europejskim limitom (3 czarne fale = głośna opona), poziom hałasu zgodny z nowym limitem europejskim lub jest niższy o 3 dB  (2 czarne fale = średnia opona) lub hałas o co najmniej 3 dB niższy od przyszłego, niższego limitu europejskiego (1 czarna fala = cicha opona). Klasyfikacja ulegnie zmianie w listopadzie 2012 roku.


Poziom hałasu zewnętrznego wyrażony jest w decybelach. Im więcej czarnych fal na etykiecie tym wyższy poziom hałasu emitowanego przez toczące się opony. Wartości wyrażone są również w decybelach.

Efektywność paliwowa i bezpieczeństwo jazdy w dużej mierze zależą od kierowcy. Weź pod uwagę następujące fakty:   

  • Ekonomiczna jazda może znacząco zmniejszyć zużycie paliwa.
  • Dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy ciśnienie w oponach należy sprawdzać regularnie.
  • Zbyt niskie ciśnienie w oponach powoduje szybsze ich zużycie; wpływa też na zużycie paliwa i zagraża bezpieczeństwu.
  • Odpowiedzialny kierowca potrafi zawsze ocenić stan i właściwości opon jego/jej pojazdu.Tylko kierowca, który zna swój samochód i opony potrafi dostosować prędkość i odległość pomiędzy pojazdami do warunków atmosferycznych panujących na drodze.