Warunki świadczenia usług

Nokian Tyres DSI Satisfaction: warunki i ograniczenia

1. Ważność

Zwrot opon musi nastąpić do 30 dni od daty zakupu opon.

Wymagany jest oryginalny dowód zakupu opon (paragon, faktura).

Program zadowolenia z opon Nokian Tyres dotyczy wyłącznie kompletu czterech opon o tym samym modelu zakupionych i zamontowanych jednocześnie na tym samym pojeździe.

Cyfrowy wskaźnik zużycia bieżnika (DSI) musi być wyraźny oraz czytelny. Musi także zawierać wszystkie cyfry, tak jak ma to miejsce w przypadku nowych opon tj. 7 (siedem) w przypadku nowych opon letnich, oraz 8 (osiem) w pozostałych przypadkach.

Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu opon w ramach programu Nokian Tyres DSI Satisfaction.

Program Nokian Tyres DSI Satisfaction dotyczy wyłącznie ogumienia zakupionego u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian Tyres uczestniczącego w programie.

Opony należy zwrócić w tym samym punkcie w którym dokonano zakupu opon.

2. Wymiana opon

Opony wybrane w zamian zwróconych opon Nokian Tyres muszą być tego samego rozmiaru oraz w takich samych parametrach użytkowych (nośność, indeks prędkości).

Klientowi przysługuje wymiana wyłącznie na opony zgodne co do sezonu użytkowania tj: opony letnie można wymienić na letnie, a zimowe na zimowe.

Nabywca wymieniający opony Nokian Tyres na opony droższe winien jest uiścić różnicę cen zakupu u sprzedającego. 

Nabywcy wymieniającemu opony Nokian Tyres na opony tańsze niż pierwotnie nabyte opony Nokian Tyres, nie przysługuje zwrot różnicy w cenach zakupu opon. 

Montaż ogumienia i wyważenie kół są bezpłatne.

Dodatkowa Gwarancja

WARUNKI I OGRANICZENIA PROGRAMU DODATKOWEJ GWARANCJI

Program DODATKOWEJ GWARANCJI – 2 letnia ochrona w razie przypadkowego uszkodzenia

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Niniejszy program Dodatkowej gwarancji jest prowadzony przez spółkę Nokian Tyres sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 802806, NIP: 5213876026, REGON: 384324297, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł; za pośrednictwem sprzedawców detalicznych uczestniczących w Programie Ochrony Opon dotyczącym opon marki Nokian Tyres produkowanych przez Nokian Renkaat Oyj.

2. Program Dodatkowej gwarancji ma zastosowanie wyłącznie do następujących modeli opon:  

Nokian Tyres Snowproof P, Nokian Tyres Snowproof 1, Nokian Tyres Snowproof 2, Nokian Tyres Snowproof 2 SUV, Nokian Tyres Snowproof C, Nokian Tyres Seasonproof 1, Nokian Tyres Powerproof 1, Nokian Tyres Wetproof 1.

Program Dodatkowej gwarancji jest ważny wyłącznie względem Opon zakupionych w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na terytorium Polski u autoryzowanego dealera Nokian Tyres uczestniczącego w programie Dodatkowej gwarancji.

3. Dodatkowa gwarancja obejmuje przypadkowe uszkodzenia Opony – gdy prawidłowo użytkowana i poprawnie założona opona uległa przypadkowemu uszkodzeniu podczas jej normalnego użytkowania (zobacz "Warunki i ograniczenia"), klient otrzyma bezpłatnie nowy, odpowiadający uszkodzonej oponie produkt od dealera Nokian Tyres uczestniczącego w programie Dodatkowej gwarancji od którego zakupiono dany produkt (punkt w którym zakupiono wskazane opony).

4. Lista sprzedawców detalicznych uczestniczących w Programie Dodatkowej gwarancji, tj. sprzedawców detalicznych, za pośrednictwem których należy zakupić opony by móc zrealizować uprawnienia z Programu Dodatkowej gwarancji, znajduje się TUTAJ

WARUNKI I OGRANICZENIA PROGRAMU DODATKOWEJ GWARANCJI

Warunki Programu Dodatkowej gwarancji:

 • Klient kupuje zestaw Opon składający się z co najmniej dwóch opon;
 • Klient jest osobą pełnoletnią, zamieszkałą na stałe w Polsce i posiadającą obywatelstwo Polskie.
 • Opona jest prawidłowo zamontowana na feldze, która spełnia normy E.T.R.T.O. (tj. specyfikacje o znaczeniu międzynarodowym wydane przez Europejską Organizację Techniczną ds. Opon i Felg); normy te są dostępne na stronie www.etrto.org lub normy STRO (tj. obowiązujące normy międzynarodowe dostosowane do szczególnych wymogów Nordic wydanych przez Skandynawską Organizację ds. Opon i Felg); normy dostępne są na stronie www.stronordic.com
 • Opona nie została przeciążona i została napompowana do ciśnienia zalecanego przez producenta
 • Opona była używana w normalnych warunkach. Sporty motorowe, użytkowanie w pojazdach służb ratowniczych lub jakiekolwiek inne podobne użytkowanie nie są objęte Programem Dodatkowej gwarancji
 • Uprawnienia wynikające z programu DODATKOWEJ GWARANCJI należy zarejestrować na stronie internetowej Nokian Tyres www.nokiantyres.pl/nasza-obietnica-twoje-zadowolenie w ciągu 14 dni od daty zakupu.
 • DODATKOWA GWARANCJA obowiązuje od dnia następującego po dniu rejestracji.
 • Ważność uprawnień z programu DODATKOWEJ GWARANCJI należy udokumentować poprzez okazanie (a) oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Opony w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz (b) e-mailu z potwierdzeniem rejestracji DODATKOWEJ GWARANCJI Nokian Tyres.

Ograniczenia Programu Dodatkowej gwarancji:

 • Uprawnienia wynikające z Programu Dodatkowej gwarancji dotyczą opon do głębokości bieżnika wynoszącej 4 (cztery) milimetry albo przez 2 (dwa) lata od daty zakupu Opony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, i zachowują ważność wyłącznie odnośnie pojazdu, na którym Opony zostały zamontowane po raz pierwszy
 • Program Dodatkowej gwarancji jest ważny wyłącznie w kraju wydania
 • Program Dodatkowej gwarancji nie obejmuje aktów wandalizmu i kradzieży
 • Program Dodatkowej gwarancji nie obejmuje uszkodzenia felg lub jakichkolwiek innych szkód bezpośrednich lub pośrednich
 • Program Dodatkowej gwarancji nie obejmuje uszkodzeń Opony spowodowanych defektem pojazdu, nieprawidłowym użytkowaniem lub nieprawidłową naprawą Opon
 • Wybrana Opona zastępcza musi mieć ten sam rozmiar (lub przynajmniej na taki sam pojazd lub rozmiar felgi), jak opona, która uległa uszkodzeniu
 • Wybrana Opona zastępcza musi być dedykowana do stosowania w takim samym sezonie, co Opona, która uległa uszkodzeniu.
 • Każdą zakupioną Oponę można wymienić tylko 1 (raz) w okresie ważności Programu Dodatkowej gwarancji.