FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterWhatsappYouTube
Menu

Warunki świadczenia usług

Warunki i ograniczenia programu ochrony Nokian Tyres Aramid Satisfaction

1. Ważność

Ważność programu ochrony należy potwierdzić przez okazanie oryginalnego paragonu stanowiącego dowód zakupu opony Aramid w dniach od 01.03.2020 do 28.02.2021 oraz oryginału karty Nokian Tyres Aramid Satisfaction.

Program ochrony dotyczy opon o głębokości bieżnika wynoszącej (4) milimetry i zachowuje ważność przez jeden (1) rok od daty zakupu opony (w zależności od tego, czy wcześniej nastąpi zużycie bieżnika czy upływ ważności gwarancji). Program ochrony obowiązuje wyłącznie dla pojazdu, w którym dane opony zamontowano po raz pierwszy.

Program ochrony obowiązuje wyłącznie w państwie wydania, co oznacza, że klient ma prawo dostarczyć uszkodzoną oponę Aramid do dowolnego Sprzedawcy Aramid w państwie zakupu tej opony.

2. Montaż, konserwacja i użytkowanie

Opona Aramid została prawidłowo zamontowana na feldze zgodnej z normami ETRTO/STRO.

Opona Aramid nie została przeciążona, a ciśnienie powietrza jest zgodne z zaleceniami producenta.

3. Użytkowanie opony

Oponę eksploatowano w normalnych warunkach. Ochrona nie obejmuje użytkowania opony w sportach motorowych, pojazdach uprzywilejowanych/ ratowniczych lub w innych podobnych zastosowaniach.

4. Wandalizm oraz uszkodzenia bezpośrednie i pośrednie

Ochrona nie obejmuje aktów wandalizmu ani kradzieży. Gwarancja nie obejmuje pęknięć felg ani żadnych innych uszkodzeń bezpośrednich lub wtórnych. 

Ochrona obejmuje wyłącznie uszkodzenia ściany bocznej opony Aramid, a nie jej bieżnika. 

5. Prawa ustawowe klienta

Żaden zapis niniejszych warunków programu ochrony nie ogranicza praw ustawowych klienta.

Nokian Tyres DSI Satisfaction: warunki i ograniczenia

1. Ważność

Zwrot opon musi nastąpić do 14 dni od daty zakupu opon.

Wymagany jest oryginalny dowód zakupu opon (paragon, faktura).

Program zadowolenia z opon Nokian Tyres dotyczy wyłącznie kompletu czterech opon o tym samym modelu zakupionych i zamontowanych jednocześnie na tym samym pojeździe.

Na wszystkich oponach musi być wyraźnie widoczny wskaźnik DSI (Cyfrowy Wskaźnik Zużycia bieżnika) o wartości osiem (8).

Kupujący zobowiązany jest do wypełnienia formularza zwrotu opon w ramach programu Nokian Tyres DSI Satisfaction.

Program Nokian Tyres DSI Satisfaction dotyczy wyłącznie ogumienia zakupionego u autoryzowanego sprzedawcy opon Nokian Tyres uczestniczącego w programie.

Opony należy zwrócić w tym samym punkcie w którym dokonano zakupu opon.

2. Wymiana opon

Opony wybrane w zamian zwróconych opon Nokian Tyres muszą być tego samego rozmiaru oraz w takich samych parametrach użytkowych (nośność, indeks prędkości).

Klientowi przysługuje wymiana wyłącznie na opony zgodne co do sezonu użytkowania tj: opony letnie można wymienić na letnie, a zimowe na zimowe.

Nabywca wymieniający opony Nokian Tyres na opony droższe winien jest uiścić różnicę cen zakupu u sprzedającego. 

Nabywcy wymieniającemu opony Nokian Tyres na opony tańsze niż pierwotnie nabyte opony Nokian Tyres, nie przysługuje zwrot różnicy w cenach zakupu opon. 

Montaż ogumienia i wyważenie kół są bezpłatne.