Dokonywane przez nas wybory mają wpływ na świat i nasze otoczenie

Współczesny świat nie mógłby istnieć bez opon – wszystko, co widzimy wokół siebie zostało przynajmniej raz przewiezione pojazdem wyposażonym w opony. Transport nie może odbywać się bez opon, można więc stwierdzić, że bez nich codzienne życie byłoby niemożliwe. Z jakich opon korzystasz, by każdego dnia dojechać do celu?

NA CO MASZ WPŁYW WYBIERAJĄC OPONY?

Swoje bezpieczeństwo
- Bezpieczeństwo swoje, pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego

Swoje samopoczucie
- Komfort jazdy, spokój i bezpieczeństwo
- Poziom hałasu odczuwalny wewnątrz i na zewnątrz pojazdu

Swoje finanse
- Zużycie paliwa na sto kilometrów
- Odporność opon na zużycie
- Stan i żywotność nawierzchni

Możesz mieć również wpływ na
- Zużycie surowców
- Ogólne zużycie energii i paliw
- Ilość odpadów

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Wymagaj
- Bezpiecznych, zaawansowanych technologicznie opon
- Opon, które są ciche
- Opon wyprodukowanych bez użycia substancji toksycznych lub rakotwórczych
- Opon wyprodukowanych z użyciem oczyszczonych olejów niskoaromatycznych
- Informacji o surowcach użytych do produkcji opon, warunkach pracy pracowników oraz wpływie produkcji na środowisko naturalne

Prowadź samochód z rozsądkiem i pamiętaj o rotowaniu opon
Wybierając opony o niskich oporach toczenia i regularnie sprawdzając ciśnienie powietrza możesz zmniejszyć zużycie paliwa o 0,3–0,5 litra na sto kilometrów. Aby wydłużyć żywotność opon, w połowie sezonu przełóż opony z przedniej osi na tylną, a z tylnej na przód.

Recykluj
Surowce użyte do produkcji Twoich opon zasługują na drugie życie. To, czego już nie potrzebujesz, może przydać się komuś innemu.

CO MY ROBIMY?

Walka o bezpieczeństwo
Bezkompromisowe podejście do rozwoju i testowania produktów pozwala nam wprowadzać innowacje, które poprawiają właściwości opon, zwiększają bezpieczeństwo i komfort jazdy oraz są przyjazne dla środowiska.

Ciche opony
Obok zużycia paliwa największy wpływ na środowisko ma emitowany przez opony hałas. Nasze wzory bieżnika stosują szereg rozwiązań obniżających poziom hałasu. Rozmieszczenie bloków bieżnika, nowe typy mieszanek, wypustki na rowkach podłużnych oraz pochłaniające dźwięk wgłębienia zmniejszają poziom hałasu opony.

Czyste surowce
Jesteśmy pierwszym producentem, który stosuje metody produkcji oparte wyłącznie na oczyszczonych olejach niskoaromatycznych. Aby poprawić przyczepność na mokrej i oblodzonej nawierzchni dodajemy do naszych mieszanek odnawialny surowiec – olej rzepakowy.

Przejrzystość działania
Monitorujemy wszystkie nasze działania pod kątem zrównoważonego rozwoju. Wszyscy nasi dostawcy surowców muszą spełniać rygorystyczne wymogi. Nasza polityka dokonywania zakupów stanowi, iż procedury zaopatrzenia muszą obejmować ocenę spełniania przez dostawców wymagań środowiskowych. Wymagamy od partnerów przestrzegania naszych reguł. Przejrzystość oznacza również uczciwość, entuzjastyczne podejście do pracy oraz dobre relacje sąsiedzkie.

Recykling
W 1995 roku Nokian Tyres wraz z innymi firmami z branży oponiarskiej założyły spółkę Finnish Tyre Recycling Ltd, która działa na rzecz zcentralizowanego zbioru i utylizacji opon w skali całego kraju. Recykling opon w Finlandii utrzymuje się na poziomie bliskim 100%. W innych państwach europejskich 95% opon poddawanych jest recyklingowi, a reszta trafia na wysypiska śmieci. W Rosji liczba ta jest o wiele mniejsza, a Nokian Tyres aktywnie uczestniczy w spotkaniach zmierzających do poprawy sytuacji. W 2015 roku rozmowy doprowadziły do uchwalenia nowej ustawy recyklingowej, zgodnie z którą recykling opon musi osiągnąć poziom równy co najmniej 15% całkowitej sprzedaży opon w Rosji. Większość materiałów, z których wykonane są opony, jest w trakcie recyklingu poddawana procesom rozdrabniania i granulacji, a następnie wykorzystywana jako zamiennik kruszywa w przy budowie autostrad oraz w inżynierii wodno-lądowej. Jednym z najlepszych sposobów recyklingu opon jest ich bieżnikowanie. Dowiedz się więcej o recyklingu opon w Finlandii!

Bierzemy odpowiedzialność za wpływ na środowisko naszej działalności i naszych produktów w całym okresie ich żywotności.