pią lutego 9 05:23 2018 w kategorii Aktualności firmowe

Nokian Tyres ponownie znalazła się w gronie najbardziej zrównoważonych firm

Nokian Tyres po raz kolejny została doceniona jako jedna z firm najlepiej na świecie dbających o zachowanie zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. W opublikowanym w zeszłym tygodniu roczniku „RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018” firma otrzymała wyróżnienie Bronze Class w kategorii części samochodowych. RobecoSAM jest autorytetem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, a dokonywane przez nią oceny roczne są uznawane za najbardziej rzetelne. Jednocześnie stanowią one kompleksowe sprawozdania dotyczące tego, w jaki sposób wdrażane są zasady zrównoważonego rozwoju w firmach na całym świecie.

Nokian Tyres ponownie znalazła się w gronie najbardziej zrównoważonych firm

W tym roku Nokian Tyres otrzymała także nagrodę Industry Mover. Wyróżnienie to jest przyznawane tym firmom, które w porównaniu z poprzednim okresem poczyniły największe postępy w branży w obszarze zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wspaniałe osiągnięcia Nokian Tyres zostały dostrzeżone już w zeszłym roku. Wówczas firma znacznie poprawiła swoją ocenę zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju przyznawaną przez Dow Jones – nota była niemal dwukrotnie wyższa niż średnia wyliczona dla tej gałęzi przemysłu. Co więcej, Nokian Tyres została ogłoszona najbardziej zrównoważonym producentem opon w zestawieniu Dow Jones Sustainability World Index.

Nokian Tyres ponownie znalazła się w gronie najbardziej zrównoważonych firm

„Bardzo mocno angażowaliśmy się w pracę na wielu płaszczyznach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Wdrożyliśmy do naszych struktur rządzące nim zasady – stały się one organiczną częścią naszej globalnej działalności. To wspaniałe uczucie, gdy możemy cieszyć się uznaniem za nasze długotrwałe wysiłki. Takie opinie inspirują nas do tego, by dalej podążać obraną ścieżką oraz zachęcają do jeszcze bardziej wytężonego wysiłku w pracy nad proekologicznymi rozwiązaniami” – mówi Teppo Huovila, który w Nokian Tyres odpowiada za zagadnienia związane ze zrównoważonym rozwojem.

Znaczne osiągnięcia w zakresie zmniejszenia emisji CO2

Jako producent opon klasy premium Nokian Tyres dąży do tego, by stać się przykładem odpowiedzialnej firmy, której celem jest dbałość o zrównoważony rozwój. Spółka postawiła sobie kilka celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które zamierza osiągnąć do 2020 r. Wśród nich znalazło się obniżenie oporu toczenia produkowanych opon o 7%, co poskutkuje zmniejszeniem emisji CO2 wynikającej z ruchu ulicznego o 500 milionów kilogramów. Cel ten został osiągnięty już w zeszłym roku, czyli na długo przed wyznaczonym terminem. Jednocześnie zrealizowano kolejny plan, który zakładał obniżenie emisji CO2 generowanej przez procesy produkcji o 20%.

Nokian Tyres wyznaczyła sobie również zadanie przeprowadzenia audytu u wszystkich najważniejszych partnerów odpowiedzialnych za przetwórstwo gumy. Będzie także dążyć do wyeliminowania z procesów produkcyjnych wszelkich odpadów, które miałyby trafić na składowiska. W mieście Nokia w Finlandii już 100% odpadów poprodukcyjnych podlega recyklingowi, natomiast we Wsiewołożsku w Rosji powtórnie wykorzystanych jest blisko 90% materiałów. Dowiedz się więcej o działalności Nokian Tyres prowadzonej na rzecz zrównoważonego rozwoju.

RobecoSAM co roku poddaje ocenie ponad 2000 spółek notowanych w obrocie publicznym. Firma sprawdza ich zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego. W tegorocznym zestawieniu „RobecoSAM Sustainability Yearbook” dokonała przeglądu spółek z 60 różnych branż i 43 krajów. Przeczytaj artykuł na temat rocznika „RobecoSAM Sustainability Yearbook 2018”.

Antti-Jussi Tähtinen wiceprezes, Dział Marketingu i Komunikacji

Dalsze informacje:

Teppo Huovila, wiceprezes, Dział Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, tel. +358 10 401 7701

Kontakt dla prasy:

Marcin Lewandowski, Account Manager, MSLGROUP, +48 608 390 858
[email protected]