pią grudnia 16 04:56 2022 w kategoriach Nowości produktowe, Aktualności firmowe

FIRMA NOKIAN TYRES PONOWNIE UWZGLĘDNIONA W INDEKSIE DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX – WŚRÓD NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONYCH NOTOWANYCH FIRM W EUROPIE

Nokian Tyres uwzględniono w indeksie Dow Jones Sustainability Europe Index.

Zrównoważony rozwój to jeden z pięciu filarów strategii Nokian Tyres, jesteśmy dumni ze znalezienia się w indeksie Dow Jones Sustainability Index. Mamy ambitne cele dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału surowców odnawialnych lub odzyskanych w naszych oponach, oczywiście bez szkód dla bezpieczeństwa. W początkach 2023 roku rozpoczniemy w Oradei w Rumunii budowę pierwszej fabryki z zerowymi emisjami CO2 w przemyśle oponiarskim – mówi Teppo Huovila, Wiceprezes Zarządu do spraw jakości i zrównoważonego rozwoju.

Firma Nokian Tyres uzyskała 75 [punktów (na 100) w ocenie 2022 S&P Global’s Corporate Sustainability Assessment (data oceny: 18 listopada 2022 r.). Osiągnęła maksymalną liczbę punktów w kryteriach Zarządzanie Jakością i Wycofywaniem Produktu, Raportowanie Środowiskowe oraz Raportowanie Społeczne, na łączną liczbę 23 kryteriów dotyczących obszarów Środowiska, Społęczności oraz Zarządzania Korporacyjnego. Nokian Tyres była także najlepsza w branży* w kryterium Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (82 punkty; *branża = Części Samochodowe).

Uwzględnienie w indeksie Dow Jones Sustainability Europe Index oznacza, że firma należy do europejskich firm notowanych na giełdzie, które znajdują się w czołówce pod względem zrównoważonego rozwoju. Z Sektora Samochody i Części Samochodowe do indeksu Dow Jones Sustainability Europe Index wybrano zaledwie trzy firmy.

Firma Nokian Tyres jest dumna, że jest liderem pod względem zrównoważonego rozwoju. Oto kilka naszych kamieni milowych z tej podroży:

  • W maju 2020 r. Nokian Tyres, jako pierwsza firma oponiarska, uzyskała oficjalne zatwierdzenie swoich Celów Naukowych dotyczących zmniejszenia emisji CO2.
  • W latach 2015–2022 firma Nokian Tyres ograniczyła emisje CO2 z produkcji o 43%.
  • Opór toczenia opon Nokian Tyres zmniejszono o średnio 8,5% w porównaniu z rokiem 2013. Odpowiada to spalinom emitowanym rocznie przez 65 000 samochodów.
  • Nokian Tyres zamierza zwiększyć udział surowców odzyskanych lub odnawialnych w swoich oponach do 50% do roku 2030.
  • Firma Nokian Tyres postanowiła wybudować pierwszą w branży oponiarskiej fabrykę o zerowych emisjach CO2 w Oradei w Rumunii. Rozpoczęcie tam komercyjnej produkcji opon przewiduje się na początki 2025 roku.

Index zawiera listę najbardziej zrównoważonych firm w Europie

DJSI Europe składa się z korporacji będących liderami pod kątem zrównoważonego rozwoju według S&P Global. Ocena korporacyjnego zrównoważonego rozwoju (Corporate Sustainability Assessment) przeprowadzana przez S&P Global skupia się na kryteriach, które są zarówno charakterystyczne dla danej branży, jak i istotne z finansowego punktu widzenia, i przeprowadzana jest od roku 1999.

Dla inwestorów jest to wysoko ceniona, kompleksowa ocena zrównoważenia rozwoju przedsiębiorstwa. Tegoroczna ocena firm opiera się głównie na ich działalności w roku 2021. Tylko czołowe firmy z każdej branży są każdego roku włączane do indeksu. Ocena S&P Global obejmuje ponad 3500 firm z całego świata.

Więcej na temat pracy Nokian Tyres nad zrównoważonym rozwojem można dowiedzieć się na stronach internetowych firmy.

 

Zdjęcia:

Pobrać zdjęcia

 

Dalsze informacje:

Jaroslav Nálevka, PR Consultant, 00420 725 865 874,

[email protected]

Zuzana Seidl, PR Manager Nokian Tyres CE, 00420 603 578 866,

[email protected]