czw listopada 9 06:33 2023 w kategorii Aktualności firmowe

Firma Nokian Tyres osiągnęła jeden ze swoich kluczowych celów klimatycznych siedem lat przed terminem – Poziom bezpośredniej emisji CO2 firmy jest najniższy w branży oponiarskiej

Firma Nokian Tyres osiągnęła jeden ze swoich kluczowych celów w zakresie redukcji emisji siedem lat przed terminem. Jednym z opartych na nauce celów firmy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych było zmniejszenie emisji CO2 z fabryk opon o 52% na tonę produkcji do 2030 roku w porównaniu z poziomem emisji w roku 2015. Cel ten został osiągnięty już w 2023 roku. Emisje fabryczne Nokian Tyres w przeliczeniu na tonę produkcji są najniższe w branży oponiarskiej, ale firma kontynuuje prace nad ich dalszym zmniejszaniem.

W 2015 roku bezpośrednia emisja CO2 z fabryk wynosiła 723 kilogramy1 na tonę opon, więc zmniejszenie jej o 52% oznacza, że jest niższa niż 347 kilogramów na tonę opon, co było poziomem docelowym na rok 2030. Jednak już w 2023 roku Nokian Tyres szybko zmierza w kierunku poziomu poniżej 200 kilogramów na tonę wyprodukowanych opon

Poziom bezpośrednich emisji CO2 Nokian Tyres był najniższy w branży oponiarskiej już w ubiegłym roku. W 2022 roku bezpośrednia emisja CO2 przez Nokian Tyres wyniosła 420 kilogramów2 na tonę wyprodukowanych opon, podczas gdy większość producentów opon emituje od 700 do 1100 kilogramów3.

Konieczne są pilne kroki w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc nawet jeśli fabryczne emisje gazów cieplarnianych w Nokian Tyres są na wiodącym w branży poziomie, uważamy, że ważne jest, aby zmniejszyć je do zera tak szybko, jak to technicznie możliwe. W najlepszym przypadku poprowadzi to do ustanowienia nowych standardów zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć pozytywny wpływ na sposób działania całej branży – mówi Teppo Huovila, wiceprezes ds. jakości, zrównoważonego rozwoju i rozwoju działalności dostawczej w Nokian Tyres.

Na drodze do zerowej emisji gazów cieplarnianych netto

Osiągnięty już cel jest jednym z czterech naukowo określonych celów Nokian Tyres w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dwa z celów związane są z emisjami z łańcucha dostaw, a jeden dotyczy zmniejszenia emisji podczas użytkowania opon.

Poza emisjami związanymi z produkcją opon, działania i wybory podejmowane przez Nokian Tyres mają największy wpływ na emisje podczas ich użytkowania. Im niższy opór toczenia opon, tym mniej paliwa lub energii zużywa pojazd. W latach 2013–2022 firma Nokian Tyres zmniejszyła opory toczenia swoich opon średnio o 8,5%. Odpowiada to spalinom z 65 000 samochodów rocznie – mówi Huovila.

Emisje CO2 związane z produkcją opon wynikają głównie z miksu energetycznego stosowanego w fabrykach. W związku z tym, aby zmniejszyć emisje, większość zakupionej energii musi pochodzić ze źródeł o zerowej emisji CO2. Poprawa efektywności energetycznej zmniejsza zarówno zużycie energii, jak i emisję gazów cieplarnianych. W Nokian Tyres efektywność energetyczna jest brana pod uwagę przy zakupie nowych maszyn, wprowadzaniu rozwiązań odzyskiwania ciepła, a także, na przykład, przy aktualizacji oświetlenia za pomocą energooszczędnych rozwiązań LED.

Nokian Tyres aktualnie aktualizuje swoje naukowe cele klimatyczne, aby były jeszcze bardziej ambitne. Firma zobowiązała się do wyznaczenia celów umożliwiających zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Ważnym krokiem na tej drodze jest nowa fabryka, którą Nokian Tyres buduje obecnie w Oradei w Rumunii, ponieważ będzie to pierwsza na świecie fabryka opon o zerowej emisji CO2 .

 1 Nokian Tyres Corporate Sustainability Report 2015, str. 126, Wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych, Zakres 1 + Zakres 2/tona produkcji

2 Nokian Tyres Corporate Sustainability Report 2022, s. 47, Wskaźnik intensywności emisji gazów cieplarnianych Zakres 1 + Zakres 2, ekwiwalent CO2 t/tona produkcji.

3 Raporty klimatyczne CDP i roczne raporty zrównoważonego rozwoju firm oponiarskich

 

Zdjęcia:

Pobrać zdjęcia

 

Dalsze informacje:

Teppo Huovila,
wiceprezes ds. jakości, zrównoważonego rozwoju i rozwoju działalności w zakresie dostaw
Tel. +358 10 401 7701

[email protected]

Jaroslav Nálevka, PR Consultant, McCann Prague, tel.: +420 725 865 874,

[email protected]

Zuzana Seidl, PR Manager Nokian Tyres CE, tel. +420,603,578 866,

[email protected]

 

Twitter  I YouTube I Facebook I LinkedIn I Instagram

Nokian Tyres projektuje i produkuje opony klasy premium dla ludzi, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój i przewidywalność. Naszym celem jest umożliwienie światu prowadzenia pojazdów w sposób bardziej inteligentny. Inspirując się naszym skandynawskim dziedzictwem, tworzymy innowacyjne produkty dla samochodów osobowych, ciężarowych i maszyn ciężkich, które zapewniają spokój ducha w każdych warunkach jazdy. Nasza sieć Vianor prowadzi serwis opon i samochodów. W 2022 roku sprzedaż netto naszych segmentów wyniosła łącznie 1 350 mln EUR. Na koniec 2022 roku zatrudnialiśmy około 3 300 specjalistów. Spółka Nokian Tyres jest notowana na Nasdaq Helsinki. Dalsze informacje: www.nokiantyres.pl