Wiek opon

Sortuj wg

4 artykuły

Nowe opony wymagają "dotarcia", które polega na tym, że przez pierwszych 500 kilometrów (czyli w przybliżeniu okres pomiędzy dwoma tankowaniami paliwa) należy unikać gwałtownego przyspieszania, hamowania i ostrego wchodzenia w zakręty.

Data produkcji znajduje się na ścianie bocznej opony i ma postać czterocyfrowej liczby, której pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień, a dwie ostatnie rok produkcji. Na przykład "1117" oznacza, że opona została wyprodukowana w 11 tygodniu 2017 roku. Uwaga: ważniejsze od daty produkc…