Właściwe przechowywanie

Zapewniając odpowiednie warunki do przechowywania opon, można opóźnić proces starzenia się opony.

1. Temperatura
Temperatura w miejscu przechowywania opony powinna wynosić poniżej +25 ºC. Idealnie jest, jeżeli pomieszczenie to jest zaciemnione, a jego temperatura ma poniżej +15 ºC. Natomiast jeżeli temperatura pomieszczenia jest wyższa niż 25 ºC lub spada poniżej 0 ºC, właściwości opon mogą ulec znacznemu pogorszeniu, co tym samym skróci możliwy okres ich użytkowania. Przechowywanie w chłodnym miejscu nie powoduje żadnych niekorzystnych konsekwencji dla produktów gumowych.

2. Wilgotność
Należy unikać skrajnie wilgotnych warunków. Wilgotność w pomieszczeniu, w którym przechowywane są opony, nie może być na tyle wysoka, by umożliwić kondensację wody z powietrza na oponach. Nie wolno również przechowywać opon w miejscach, gdzie narażone są one na opady deszczu, zalanie etc.

3. Światło
Należy unikać ekspozycji opon na światło, w szczególności na bezpośrednie światło słoneczne oraz intensywne światło sztuczne z zawartością promieniowania ultrafioletowego.

4. Tlen i ozon
Ozon charakteryzuje się bardzo silnie niekorzystnym działaniem na opony. Pomieszczenie przeznaczone do składowania opon nie może zawierać żadnych urządzeń wytwarzających ozon, takich jak lampy fluorescencyjne, lampy żarnikowe zawierające związki metali takich jak merkury, urządzenia wysokiego napięcia, silniki elektryczne mogące generować iskrę lub wyładowania elektryczne.

5. Deformacja
Jeżeli to jest możliwe, opony powinny być przechowywane w stanie swobodnym, tak, aby nie były narażone na nacisk lub skręcenie. W miejscach silnego odkształcenia opony będącego wynikiem długotrwałego nacisku podczas jej przechowywania mogą powstać pęknięcia w momencie wystąpienia silnego ucisku na oponę.

6. Rozpuszczalniki, oleje, smary, wysoka temperatura
Opony muszą być zabezpieczone w szczególności przed wszelkim kontaktem z rozpuszczalnikami, olejami lub smarami, niezależnie od tego, czy taki kontakt byłby krótkotrwały. Opony należy również chronić przed silnymi źródłami światła I odpryskami ze spawania.

7. Postępowanie z oponami
Przy transportowaniu lub przenoszeniu opon w magazynie należy zwrócić szczególną uwagę, aby ich nie upuścić z wysokości wyższej niż 1,5 m. Opony mogą się uszkodzić wskutek upadku. Zazwyczaj w takiej sytuacji dochodzi do skręcenia stopki opony. Jeżeli zauważysz, że opona ma skręconą stopkę, zalecamy nie montować takiej opony na obręczy.