Gdzie znajdę dane wieku opony?

Data produkcji znajduje się na ścianie bocznej opony i ma postać czterocyfrowej liczby, której pierwsze dwie cyfry oznaczają tydzień, a dwie ostatnie rok produkcji. Na przykład "1117" oznacza, że opona została wyprodukowana w 11 tygodniu 2017 roku. Uwaga: ważniejsze od daty produkcji są stan i faktyczne zużycie opony.

Czy uważasz artykuł za użyteczny?

Przekazując swoją opinię pomagasz nam podnieść poziom usług.

11/1113 uznało artykuł za użyteczny.

Mogłoby Cię również zainteresować…

Pokaż wszystkie artykuły z kategorii