śro maja 24 12:51 2023 w kategoriach Nowości produktowe, Aktualności firmowe

Nokian Tyres ogłasza partnerstwo w ramach projektu rozwojowego w celu poprawy jakości i wydajności recyklowanej sadzy – A to po to, by wytworzyć jeszcze bardziej ekologicznie zrównoważone opony

Spółka Nokian Tyres podpisała porozumienie w sprawie badań w ramach międzynarodowego projektu, mającego na celu poprawę jakości i wydajności recyklingu sadzy ze zużytych opon. Umożliwi to wykorzystanie większych ilości odzyskiwanej sadzy w mieszankach gumowych, co umożliwi producentom opon i produktów gumowych tworzenie bardziej zrównoważonych ekologicznie produktów.

Sadza używana jest jako wypełniacz wzmacniający w oponach, aby poprawić ich własności fizyczne, jak wytrzymałość i elastyczność. Recyklowanej sadzy można użyć do częściowego zastąpienia świeżej sadzy opartej na produktach kopalnych.

Celem projektu badawczego jest poprawa właściwości odzyskiwanej sadzy, aby umożliwić jej szersze zastosowanie. Rola Nokian Tyres w projekcie polega na określeniu docelowych właściwości udoskonalonej recyklowanej sadzy i testowaniu uzyskanych materiałów.

Nokian Tyres od lat pracuje nad bardziej zrównoważonymi ekologicznie oponami, a jako spółka chcemy poprawić naszą wiedzę na temat recyklowanej sadzy. Uzyskanie wolumenów udoskonalonej odzyskiwanej sadzy na skalę produkcyjną umożliwiłoby testowanie jej w oponach i porównanie zarówno ze świeżą, jak i zwykłą recyklowaną sadzą – mówi Heini Siekkinen, Starszy Manager ds. Badań i Zrównoważenia w Nokian Tyres.

Nokian Tyres używa recyklowanej sadzy w komercyjnej linii produktowej od 2022 roku. Był to krok naprzód w celu osiągnięcia jednego z celów firmy dotyczących równowagi ekologicznej – zwiększenia udziału surowców recyklowanych i odnawialnych w oponach do 50% do roku 2030.

Przy wprowadzaniu do opon nowych surowców jednym z najtrudniejszych zadań jest znalezienie właściwej równowagi między wyborem surowca a właściwościami opon.

Zastosowanie nowych surowców wymaga sporo wysiłku przy rozwoju produktu i testowaniu, by znaleźć najlepszą kombinację, gdyż nowe surowce mogą zmienić właściwości mieszanki. Wykorzystanie materiałów odzyskiwanych lub odnawialnych ie może mieć wpływu na charakterystyki bezpieczeństwa opon – mówi Siekkinen.

Dwuletni projekt rozwojowy koordynuje Windspace Group A/S i współfinansuje Danish Eco-Innovation Program, wśród uczestników oprócz Nokian Tyres znaleźli się Environmental Waste International, Kiso A/S oraz Danish Technological Institute.

Większe zastosowanie recyklowanej sadzy przy wyrobie opon i innych produktów gumowych zgadza się także z celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju UE, według których należy zwiększyć odzysk zużytych opon, a ograniczyć spalanie – podsumowuje Siekkinen.

 

Zdjęcia:

Pobrać zdjęcia

 

Dalsze informacje:

Jaroslav Nálevka, PR Consultant, McCann Prague, tel. +420 725 865 874,

[email protected]

 

Zuzana Seidl, PR Manager Nokian Tyres CE, tel. +420 603 578 866,

[email protected]