Pył drogowy

Sortuj wg

2 artykuły

Małe cząsteczki (w rozmiarze PM2.5) niosą ze sobą ryzyko poważnych konsekwencji, zwłaszcza w miastach, gdzie mieszkańcy są w największym stopniu wystawieni na ich działanie. Rozprzestrzeniające się na dużą skalę cząsteczki pochodzą z układów wydechowych pojazdów, spalania drewna, zanieczyszczeń prze…

Drobne pęknięcia w przestrzeni bieżnika mogą powstawać wtedy kiedy opona się starzeje lub też została zbyt długo wystawiona na działanie światła słonecznego (UV) i innych czynników atmosferycznych lub chemicznych. Zwyczajowo tego typu pęknięcia nie mają wpływu na właściwości jezdne opony i stanowią …