czw września 28 09:12 2017 w kategorii Aktualności firmowe

Nokian Tyres w zestawieniu Dow Jones Sustainability World Index

Nokian Tyres został uwzględniony w zestawieniu Dow Jones Sustainability World Index (DJSI), odnotowując znaczącą poprawę swoich wyników za 2017 rok. Ocena przyznana Nokian Tyres w ramach analizy zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju była niemal dwukrotnie wyższa niż średnia wyliczona dla całej branży. Firma Nokian Tyres zdobyła 78 punktów, czyli tylko o jeden punkt mniej niż najlepsza w branży spółka.

„Nasi pracownicy świetnie się spisali, wprowadzając udoskonalenia we wszystkich obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem firmy. Chcemy stać się pionierem zrównoważonego rozwoju w branży oponiarskiej. Nasze podejście znajduje odzwierciedlenie w naszych produktach, które są bezpieczne i ekologiczne. O naszym zaangażowaniu w tę kwestię świadczy również fakt, że Nokian Tyres został uwzględniony w rankingu DJSI World. To dla nas znak, że podążamy w dobrym kierunku. Mamy doskonałe warunki, aby dalej z powodzeniem rozwijać naszą działalność” – mówi Hille Korhonen, prezes i dyrektor generalny.

Nokian Tyres podejmuje długoterminowe działania w celu wypracowania społecznej odpowiedzialności biznesu w zakresie oferowanych produktów, działalności firmy oraz całej branży oponiarskiej. Od 2012 roku spółka publikuje raporty na temat zrównoważonego rozwoju zgodne z międzynarodowymi wytycznymi GRI. Jasno określone cele, jakie Nokian Tyres stawia sobie do 2020 roku w związku ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, obejmują między innymi znaczące obniżenie oporu toczenia w oponach, zmniejszenie o 20% emisji CO2 podczas procesów produkcyjnych oraz przeprowadzenie audytu we wszystkich zakładach przetwórstwa kauczuku, z usług których korzysta. Oprócz tego firma będzie dalej podejmować działania dotyczące wszystkich aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Nokian Tyres na liście firm z całego świata, które są najbardziej zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju

Dow Jones Sustainability Index (DJSI), indeks firm społecznie odpowiedzialnych, obejmuje coroczną ocenę dużych spółek notowanych na giełdzie przygotowywaną przez szwajcarską spółkę RobecoSAM. Z punktu widzenia inwestorów jest to bardzo wartościowa i kompleksowa ocena działalności podmiotów gospodarczych pod kątem zrównoważonego rozwoju. RobecoSAM bada, czy spółka działa zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, biorąc pod uwagę kryteria finansowe, społeczne i środowiskowe. Taka niezależna analiza dokonywana przez międzynarodowy podmiot zapewnia interesariuszom – klientom, inwestorom i pracownikom – rzetelny opis działań firmy podejmowanych z myślą o jej zrównoważonym rozwoju.

W 2017 roku RobecoSAM zaprosił do udziału w badaniu zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju ponad 3500 największych na świecie spółek notowanych na giełdzie z 47 krajów. W oparciu o tę analizę 10% podmiotów z najlepszym wynikiem uwzględniono w indeksie jako spółki najbardziej zaangażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w skali ogólnoświatowej. Poza Nokian Tyres w zestawieniu DJSI World pojawiło się sześć innych spółek z Finlandii. Jeżeli chodzi o sektor części samochodowych, Nokian Tyres jest jedyną firmą z krajów nordyckich uwzględnioną w tym zestawieniu.

Dowiedz się więcej o działaniach podejmowanych na rzecz zrównoważonego rozwoju przez Nokian Tyres.

Kontakt

Maciej Polak, Senior Account Executive, MSLGROUP
+48 792 389 021
[email protected]

Marcin Lewandowski, Account Manager, MSLGROUP
+48 608 390 858
[email protected]