czw maja 21 03:29 2020 w kategoriach Nowości produktowe, Aktualności firmowe

Nokian Tyres pierwszym producentem opon z zatwierdzonymi ambitnymi celami redukcji emisji gazów cieplarnianych

Firma Nokian Tyres jako pierwszy producent opon uzyskała zatwierdzenie celów redukcji emisji gazów przez Science Based Targets initiative (SBTi). Cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) przez zakłady Nokian Tyres (zakresy 1 i 2*) są zgodne z wymaganiami w zakresie redukcji potrzebnej do ograniczenia ocieplenia klimatu do 1,5°C. Zgodnie z wynikami najnowszych badań taki poziom jest niezbędny, by uniknąć najpoważniejszych konsekwencji zmian klimatycznych.

Firma Nokian Tyres zobowiązuje się do zmniejszenia emisji GHG do roku 2030 w następujących kategoriach:

  • redukcja emisji GHG z zakresu 1 i 2 o 40% na tonę opon względem roku odniesienia 2015;
  • redukcja emisji GHG z zakresu 3 z zakupionych towarów i usług o 25% na tonę opon względem roku odniesienia 2018;
  • redukcja emisji GHG z zakresu 3 o 25% z dostaw i dystrybucji na tonę opon względem roku odniesienia 2018;
  • redukcja emisji GHG z zakresu 3 z eksploatacji sprzedanych produktów o 25% na tonę opon względem roku odniesienia 2018.

W raporcie z oceny celów SBTi cele Nokian Tyres uznano za ambitne.

„W południowej Finlandii już zaobserwowaliśmy praktycznie bezśnieżną zimę i chcemy wnieść swój wkład w zachowanie zim dla przyszłych pokoleń. W ciągu ostatnich sześciu lat już zredukowaliśmy emisje gazów cieplarnianych o 44% i nie ustajemy w staraniach by ograniczyć je jeszcze bardziej” — powiedziała Hille Korhonen, prezes i dyrektor generalna Nokian Tyres.

Science Based Targets initiative to wspólne przedsięwzięcie CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) oraz World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi formułuje i promuje najlepsze praktyki wyznaczania celów ekologicznych w oparciu o wiedzę naukową i niezależnie ocenia cele firm.

* Zakres 1 = emisje bezpośrednie, zakres 2 = emisje pośrednie z zakupionej energii.

Pobierz zdjęcia

Kontakt:

Piotr Bartha, MSL, 534 870 007,
[email protected]