wto maja 19 05:30 2020 w kategorii Aktualności firmowe

SKUTKI PANDEMII COVID-19 ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DZIAŁANIA NOKIAN TYRES

Regularnie aktualizowane informacje o działaniach Nokian Tyres oraz skutkach epidemii COVID-19.

19 maja

Spółka wdrożyła testy dla wszystkich pracowników rosyjskiej fabryki, by wykryć ew. bezobjawowe przypadki COVID-19 i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników fabryki. Testy potrwają ok. 3 tygodni. Produkcja nie zostanie wstrzymana w okresie testowania, które odbywa się w kilku etapach.

 

11 maja

Krok po kroku, zgodnie z miejscowymi wytycznymi, wznowiono budowę nowego centrum testowego w Hiszpanii. 

5 maja

Nokian Tyres opublikował Sprawozdanie okresowe za styczeń-marzec 2020 z podsumowaniem działań podjętych w związku z COVID-19.

COVID-19 – Podsumowanie dotychczasowych działań

Działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników:

 • Ciągły monitoring i informowanie o stanie epidemii COVID-19 w ramach organizacji
 • Wdrażanie wytycznych i nakazów dot. zdrowia i bezpieczeństwa w poszczególnych państwach
 • Ograniczenie podróży i wizyt we wczesnej fazie pandemii, od końca lutego
 • Praca zdalna dla większości pracowników umysłowych od połowy marca
 • Środki ochronne w fabrykach i punktach usługowych, w tym separacja zespołów, aktywne czyszczenie i surowe procedury higieniczne

Działania o charakterze operacyjnym:

 • Zarządzanie kapitałem obrotowym: ciągłe dostosowywanie mocy przerobowych pod kątem zapasów magazynowych i zapewnienia dostępności, dodatkowe działania w zakresie monitorowania płatności klientów
 • Redukcja kosztów zatrudnienia: wdrożenie, we współpracy z przedstawicielami pracowników, tymczasowych bezpłatnych urlopów dla pracowników umysłowych i fizycznych
 • Tymczasowe zamknięcie zakładów produkcyjnych w Rosji, Finlandii i USA. Spółka obecnie wznawia produkcję w tych zakładach, ściśle współpracując z lokalnymi władzami.
 • Redukcja wynagrodzeń kadry kierowniczej równa jednej miesięcznej pensji
 • Oszczędności: anulowanie lub wstrzymanie wielu działań w 2020 roku, zmniejszenie wydatków uznaniowych

Działania o charakterze finansowym:

 • Dywidenda 0,79 EUR/akcję (2019: 1,58 EUR). Ponadto doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy upoważniło zarząd do podjęcia decyzji o wypłacie dodatkowej dywidendy o maksymalnej wysokości 0,79 EUR/akcję, która zostanie wypłacona w jednej lub więcej ratach później, kiedy Nokian Tyres będzie w stanie dokonać bardziej wiarygodnej oceny wpływu COVID-19 na działalność spółki.
 • Obniżenie Capex z ok. 200 milionów EUR na ok. 170 milionów EUR w roku 2020.
 • Działania podjęte w celu zwiększenia płynności Nokian Tyres, która 31 marca 2020 wynosiła 608,9 miliona EUR, wliczając środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz niewykorzystane krótko- i długoterminowe linie kredytowe (424,3 miliona EUR na końcu roku 2019).
 • Nokian Tyres pracuje nad dalszym zwiększeniem płynności z wykorzystaniem nowych instrumentów finansowych.
 • Wzmocnienie bilansu w trudnych czasach

27 kwietnia

Nokian Tyres planuje ponowne uruchomienie fabryki w USA w poniedziałek 4 maja, przy czym niektórzy pracownicy wrócą do pracy w poniedziałek 27 kwietnia. Proces stopniowego wznawiania produkcji wdrażany jest zgodnie z lokalnymi i federalnymi wytycznymi, w tym działaniami stanu Tennessee zmierzającymi do ponownego otwarcia gospodarki. Oznacza to koniec zamknięcia fabryki, które nastąpiło w piątek 27 marca.

4 kwietnia

Produkcja w rosyjskiej fabryce Nokian Tyres we Wsiewołożsku zostanie wznowiona w poniedziałek 6 kwietnia, zgodnie z pierwotnym planem. Ograniczenia przyjęte na podstawie dekretu prezydenta z 2 kwietnia 2020 roku, przedłużające "okres wolny od pracy" do końca kwietnia, nie mają odniesienia do fabryki we Wsiewołożsku. Jest ona zakładem pracującym w trybie ciągłym, która może kontynuować normalną działalność.

2 kwietnia

Roczne walne zgromadzenie Nokian Tyres odbędzie się w trybie specjalnym 2 kwietnia 2020

Roczne walne zgromadzenie Nokian Tyres odbędzie się 2 kwietnia 2020 roku, zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Wystarczająco duża liczba udziałowców odwołała swój udział w zgromadzeniu, by mogło ono odbyć się zgodnie z rozporządzeniami odpowiednich organów wydanymi w związku z pandemią koronawirusa. Na podstawie pełnomocnictw i otrzymanych instrukcji głosowania, większością głosów wymaganą przez fiński kodeks spółek handlowych zostały przyjęte wszystkie uchwały zawarte w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Walne zgromadzenie odbędzie się w centrali Nokian Tyres, Pirkkalaistie 7, 37100 Nokia. Planowane rozpoczęcie o godzinie 16:00 EET, w czwartek 2 kwietnia 2020 roku. Wstęp od godziny 15:30 EET. Zgromadzenie oraz prezentacje, w tym dyrektora generalnego, będą krótkie i będą spełniały tylko minimalne wymagania. Udział członków zarządu oraz zespołu kierownictwa grupy jest ograniczony do minimum. Zgłoszony nowy członek zarządu nie będzie obecny na walnym zgromadzeniu, ale zostanie przedstawiony w materiałach. W trakcie zgromadzenia nie będzie podawana kawa ani przekąski.

W związku z pandemią koronawirusa, Nokian Tyres w dalszym ciągu zwraca się do udziałowców, którzy zarejestrowali swój udział w walnym zgromadzeniu, aby nie uczestniczyli w nim osobiście, ale przez webcast na żywo pod adresem www.nokiantyres.com/annualgeneralmeeting2020

Przedstawiamy aktualne informacje z 27 marca dotyczące postępowania Nokian Tyres w obliczu pandemii wirusa COVID-19.

Ze względu na konsekwencje pandemii Nokian Tyres tymczasowo wstrzymuje produkcję w fabrykach w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Zakład w Dayton został zamknięty z 27 marca na co najmniej dwa tygodnie. W rosyjskim zakładzie Nokian Tyres przerwa w produkcji rozpoczyna się w poniedziałek 30 marca i potrwa tydzień. Nokian Tyres będzie nadal zaopatrywać klientów za pośrednictwem magazynów regionalnych. Więcej informacji o zakładach w Rosji i USA można uzyskać tutaj.

Negocjacje z pracownikami dotyczące całej załogi w Finlandii w Nokian Tyres plc, Nokian Heavy Tyres Ltd, Vianor Holding Oy oraz Vianor Oy zakończyły się w piątek 27 marca. W wyniku tych rozmów cały fiński personel liczący 1630 osób ma zostać tymczasowo zwolniony. 

Dwutygodniowe zamknięcie fabryki w Nokii rozpocznie się 6 kwietnia. Obejmie ono produkcję opon do samochodów osobowych, a także produktów Nokian Heavy Tyres i ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19.  

Ze względu na pandemię COVID-19, która pogłębiła niepewność na rynkach motoryzacji i opon, Rada Dyrektorów Nokian Tyres plc („Nokian Tyres”) zdecydowała się wycofać prognozę wyników finansowych firmy na 2020 r. opublikowaną 4 lutego 2020 r. Ze względu na utrzymującą się niepewność Rada nie jest obecnie w stanie przedstawić nowej prognozy. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Nokian Tyres uważnie monitoruje aktualne informacje ogólnoświatowych organizacji z sektora zdrowia oraz przestrzega wytycznych władz lokalnych wszędzie tam, gdzie prowadzi działalność. Podejmujemy wszelkie niezbędne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym pracownikom. Tymczasowo zawiesiliśmy wszystkie podróże służbowe i prosimy pracowników, aby nie odbywali spotkań osobistych. W większości krajów przeszliśmy na pracę zdalną na wszystkich stanowiskach, na których jest to możliwe, a w Rosji przygotowujemy się do tej zmiany. 

Firma opublikowała zasady kwarantanny dla pracowników podróżujących służbowo do obszarów o dużym zagrożeniu zakażeniem. Wszystkie osoby, które podróżują w celach służbowych lub osobistych, powinny przejść kwarantannę domową przez 14 dni po powrocie.

W Rosji będziemy w sposób elastyczny dostosowywać produkcję do popytu na świecie. W USA wstrzymaliśmy rekrutację dodatkowych pracowników w fabryce w Dayton. Monitorujemy sytuację i wznowimy zatrudnianie, kiedy pozwolą na to okoliczności.

W Hiszpanii wstrzymana została budowa nowego ośrodka testowego. Wykonawcy wznowią pracę, kiedy tylko będzie to bezpieczne, ale oznacza to, że inwestycja w Hiszpanii zostanie opóźniona.

Od początku epidemii w Chinach wdrożyliśmy nasz globalny Program Ciągłości Biznesowej i podjęliśmy wszelkie dostępne działania, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo, a klientom — dostawy. O sile sieci dostaw Nokian Tyres stanowi strategiczna odporność. Zastosowaliśmy dodatkowe środki ostrożności, aby zapewnić dostawy dla klientów, i zakazaliśmy wizyt w zakładach.

Zgodnie ze stanem na 25 marca jest mało prawdopodobne, by pandemia wirusa COVID-19 spowodowała braki surowców zagrażające produkcji Nokian Tyres Plc. Aby zminimalizować zagrożenia w naszym łańcuchu dostaw surowców, podjęliśmy dodatkowe działania z zakresu zarządzania ryzykiem.

Większość naszych dostawców surowców funkcjonuje normalnie. Obserwujemy jednak opóźnienia w dostawach i transporcie. Dotychczasowe lub przewidywane w najbliższych tygodniach opóźnienia będą kompensowane z naszych zapasów bezpieczeństwa. Mamy także zapasowych dostawców. Sytuację śledzimy uważnie i będziemy aktualizować informacje w miarę jej rozwoju.

Dodatkowych informacji udziela: Tarja Kuittinen, menedżer ds. komunikacji, tel. +358 10 401 7912