pon maja 9 02:28 2022 w kategorii Aktualności firmowe

AKTUALIZACJA NOKIAN TYRES W ZWIĄZKU WOJNĄ W UKRAINIE

Nokian Tyres rozpoczyna prace nad realizacją planów związanych z pozyskiwaniem nowych mocy produkcyjnych na terenie Europy. Rada nadzorcza w swojej propozycji przedstawionej na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponowała cięcie wypłacanych dywidend  za rok 2021 o kwotę 106 mln. EUR celem sfinansowania nowych mocy produkcyjnych.

Wszelkie aktualizacje dotyczące Nokian Tyres będą publikowane na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji.

 

28 Kwietnia 2022r.

WOJNA W UKRAINIE JAKO CZYNNIK MAJĄCY WPŁYW NA WYNIKI W I KWARTALE - WYSOKA NIEPEWNOŚĆ MAJĄCA WPŁYW NA PROWADZONE DZIAŁANIA

W dniu 28 Kwietnia 2022r. odbyło się doroczne walne zgromadzenie akcjonariuszy Nokian Tyres. Władze spółki opublikowały wyniki za I kwartał br w dniu 27 Kwietnia 2022r.

Jukka Moisio, Prezes i Dyrektor Generalny:

"Przez ostatnie dwa miesiące byliśmy świadkami wstrząsających wydarzeń na Ukrainie. Z wielkim smutkiem śledzimy rozwój sytuacji i wraz z całą społecznością międzynarodową jednoznacznie potępiamy wojnę, która spowodowała niewyobrażalne cierpienie tak wielu osób.

Wojna na Ukrainie zaczęła wywierać wpływ na nasze środowisko operacyjne pod koniec lutego. Rok rozpoczął się jednak dobrym popytem na opony i w okresie styczeń-marzec nasza sprzedaż netto w porównywalnych walutach wzrosła o 21,9%, a zysk operacyjny segmentów poprawił się. Na wynik ten wpłynęły podwyżki cen, które wprowadziliśmy na wielu rynkach i w odniesieniu do wielu produktów, aby zrównoważyć wysoką inflację surowców i innych kosztów.

W tych trudnych chwilach naszym priorytetem była pomoc naszym ukraińskim kolegom i ich rodzinom w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz wsparcie wszystkich pracowników Nokian Tyres. Aby zabezpieczyć dostawy naszych produktów, w lutym natychmiast uruchomiliśmy plany awaryjne, w tym wysyłkę opon do miejsc zlokalizowanych bliżej naszych klientów, zabezpieczenie dostaw surowców oraz przeniesienie produkcji wybranych kluczowych linii produktowych z Rosji do innych naszych fabryk. Aby zmniejszyć zależność od produkcji rosyjskiej i zdywersyfikować działalność produkcyjną, nadal zwiększamy moce produkcyjne naszych fabryk w Finlandii i USA oraz przyspieszamy realizację planów inwestycji w nowe moce produkcyjne w Europie.

Wojna na Ukrainie będzie miała znaczący wpływ na nasze wyniki finansowe w 2022 roku, zwłaszcza począwszy od trzeciego kwartału. Ze względu na dużą niepewność i dynamiczne środowisko nie można w tej chwili oszacować ostatecznego wpływu na nasze ogólne wyniki. Sankcje mają znaczący wpływ na naszą zdolność do produkcji opon w Rosji, a tym samym na naszą zdolność do sprzedaży opon w Rosji i Europie Środkowej.

W najbliższym czasie skupimy się na dostosowaniu się do szybko zmieniającego się, wysoce niepewnego środowiska operacyjnego, utrzymaniu kontroli nad działalnością w Rosji oraz zapewnieniu przepływów pieniężnych. Mamy solidną ofertę produktów i chociaż w krótkim okresie wystąpią trudności, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić dostawy naszych produktów do klientów. W perspektywie średnioterminowej jednym z naszych głównych priorytetów będzie zwiększenie możliwości dostaw do Europy. Jednocześnie Zarząd dokonuje oceny długoterminowych strategii w zmieniającym się środowisku operacyjnym.

Chciałbym szczególnie podziękować wszystkim pracownikom Nokian Tyres za ich wytrwałość i odporność w tym trudnym okresie."

 

 

8 kwietnia UE ogłosiła nowe sankcje przeciwko Rosji, które mają wpływ na działalność Nokian Tyres. Sankcje zakazują importu opon z Rosji do UE, zakazują eksportu niektórych surowców z UE do Rosji oraz ograniczają transport z i do Rosji. Sankcje mają znaczący wpływ na zdolność Nokian Tyres do produkowania opon w Rosji oraz na zdolność do sprzedaży opon zarówno w Rosji, jak i w UE, a zwłaszcza w Europie Środkowej.

W 2021 roku Rosja stanowiła około 20% sprzedaży netto Nokian Tyres, a około 80% opon Nokian Tyres do samochodów osobowych było produkowanych w Rosji. Z surowców do produkcji opon produkowanych w Rosji około połowa pochodziła spoza tego kraju. Dostępność surowców i ich logistyka będą miały znaczący wpływ na zdolność firmy do kontynuowania produkcji w Rosji.

Nokian Tyres przyspiesza realizację planów inwestycji w nowe moce produkcyjne w Europie i nadal zwiększa moce produkcyjne w swoich fabrykach w Nokii w Finlandii i w Dayton w USA. Zgodnie z planem, w przyszłości wszystkie opony sprzedawane w krajach skandynawskich będą produkowane w Nokii, a wszystkie opony sprzedawane w Ameryce Północnej będą produkowane w Dayton i w Nokii.

 

Firma Nokian Tyres podjęła aktywne działania, takie jak opisane poniżej, mające na celu zarządzanie wpływem wojny na Ukrainie na jej pracowników i działalność:

Działania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

 - Stałe informowanie o sytuacji w ramach organizacji i udzielanie wsparcia pracownikom Nokian Tyres
 - Pozostawanie w codziennym kontakcie z ukraińskimi kolegami, aby pomóc im i ich rodzinom zachować bezpieczeństwo
 - Wsparcie działań humanitarnych na Ukrainie

Działania operacyjne

 - Zapewnienie zgodności z obowiązującym systemem sankcji
 - Powołanie zespołu zarządzania kryzysowego i uruchomienie planów awaryjnych w celu ograniczenia skutków operacyjnych i finansowych, w tym wysyłkę opon do miejsc zlokalizowanych bliżej klientów, zabezpieczenie dostaw surowców do fabryk oraz przeniesienie produkcji wybranych kluczowych linii produktów z Rosji do Finlandii i USA
 - Opieka nad personelem i kierownictwem na Ukrainie i w Rosji
 - Zapewnienie kontroli nad bazą aktywów w Rosji (31 marca 2022 r.): 476,1 mln euro)
 - Zaprzestanie inwestycji w produkcję rosyjską oraz wstrzymanie sprzedaży i dystrybucji opon ciężkich do Rosji
 - Przyspieszenie realizacji planów dywersyfikacji działalności produkcyjnej poprzez inwestycje w nowe moce produkcyjne w Europie oraz dalsze zwiększanie mocy produkcyjnych opon do samochodów osobowych w fabrykach w Finlandii i USA
 - Wdrażanie środków oszczędnościowych poprzez ograniczanie i opóźnianie działań oraz zmniejszanie wydatków uznaniowych

Działania w ramach odpowiedzi finansowej

 - 30 marca Rada Dyrektorów postanowiła zmienić propozycję wypłaty dywidendy na dorocznym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. z 1,32 EUR/akcję na 0,55 EUR/akcję (2021 r.: 1,20 euro) Nowa propozycja dywidendy obniża całkowitą dywidendę wypłacaną akcjonariuszom o 106 mln EUR w celu sfinansowania nowych mocy produkcyjnych w Europie
 - Podejmowanie działań mających na celu zabezpieczenie płynności i elastyczności finansowej spółki
 - Wykorzystanie solidnego bilansu do wspierania firmy w trudnych czasach

 

Sprawozdanie okresowe za styczeń-marzec 2022 r. można przeczytać tutaj: Śródroczne i półroczne raporty finansowe i sprawozdania finansowe / Nokian Tyres