Bierzemy udział w badaniach nad potencjalnym negatywnym wpływem mikropolimerów

Pojazdy silnikowe są jednym ze źródeł mikroplastików, które zanieczyszczają morza i mniejsze akweny. W kontekście opon termin „mikroplastiki” jest poniekąd mylący, ponieważ opony nie są wykonane z plastiku, ale z gumy. Niemniej jednak zarówno plastik, jak i guma są polimerami.

Bierzemy udział w badaniach nad potencjalnym negatywnym wpływem mikropolimerów


W wielu publikacjach pył powstający w kontakcie opon z nawierzchnią, tj. cząsteczki będące skutkiem działania siły tarcia, zaliczany jest do polimerów i mikroplastików. Za mniej więcej połowę tych cząsteczek odpowiada zużycie opon, a za drugą połowę zużycie nawierzchni. Cząsteczki są stosunkowo ciężkie, stąd większość z nich opada i osiada na poboczach jezdni, ale niewielka część jest unoszona przez wiatr lub wraz z deszczem dostaje się do zbiorników wodnych.

Jako producent opon jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo naszych produktów. Tarcie pomiędzy oponą a nawierzchnią stanowi istotny czynnik z punktu widzenia bezpieczeństwa i jest niezbędne, by opona mogła zapewnić jak najlepszą przyczepność. Siła tarcia powoduje również zużycie opony i nawierzchni, na skutek którego powstają drobne cząsteczki. Projektując opony szukamy złotego środka pomiędzy odpornością na zużycie a przyczepnością i staramy się zoptymalizować oba parametry tak, by dbając o środowisko zagwarantować maksimum bezpieczeństwa.

Niezbędne są kolejne badania

Dotychczasowe badania potwierdziły, że cząsteczki wchodzące w skład osadów w wodach powierzchniowych mogą stanowić nieznaczne zagrożenie dla niektórych organizmów wodnych. Niezbędne są jednak dodatkowe badania, które pozwolą określić, czy cząsteczki trafiające do zbiorników wodnych stanowią zagrożenie dla ekosystemu i zdrowia człowieka.

Istotnym aspektem zmniejszania negatywnego wpływu transportu drogowego jest to, na ile jesteśmy w stanie zapobiec powstawaniu cząsteczek pyłu w trakcie jazdy lub kontrolować proces w sposób przyjaźniejszy dla środowiska, podejmując działania w zakresie infrastruktury. Może to oznaczać systemy odprowadzania wody deszczowej, wzmocnione brzegi rowów, czy też systemy oczyszczania wody.

Na bieżąco śledzimy badania w tym zakresie i bierzemy udział w zewnętrznych projektach badawczych kierowanych przez ETRMA i inne organizacje. Wyniki najnowszego badania ETRMA Cardno zostaną opublikowane na początku 2018 roku. Badania cząsteczek pyłu powstających w kontakcie opony z nawierzchnią, czy też w ogóle mikroplastików, są obecnie prowadzone w sposób bardzo szczegółowy. By zrozumieć sposób i drogi przenikania do środowiska niepożądanych cząstek oraz ich szkodliwy wpływ, niezbędne są wiarygodne testy laboratoryjne i badania terenowe, ponieważ dotychczasowe szacunki oparte są wyłącznie na obliczeniach i modelach matematycznych.

Dążymy do ciągłej poprawy i podejmujemy wszelkie możliwe starania, by nasze produkty były bardziej przyjazne dla środowiska. Równie poważne traktujemy zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Jeżeli prowadzone badania wykażą szkodliwość mikropolimerów, zareagujemy w odpowiedni sposób i poszukamy nowych rozwiązań.