Polerowane rowki


Polerowane, podłużne i poprzeczne rowki ułatwiająusuwanie śniegu i błota pośniegowego.

Ta innowacyjna technologia jest stosowana w następujących produktach

Opony zimowe