FacebookInstagramLinkedInmenu-iconPinicon-playscroll-downsearchTwitterShapeYouTube
Menu

Najczęściej zadawane pytania na temat nowych etykiet w UE 

Zadaj pytanie na temat nowych etykiet UE. Wszystkie pytania jakie otrzymujemy czytamy uważnie, niektóre z nich publikujemy, aby inni mogli je przeczytać. Tekst pozostaje niezmieniony, z wyjątkiem usuniętych danych osobowych i kontaktowych. 


Informacje ogólne

Dlaczego UE wprowadziła nową etykietę na opony?
Celem nowego systemu znakowania opon jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu osobowym i transporcie drogowym oraz podnoszenie ekonomiczności i ekologiczności transportu. Z tego względu promuje się opony o wysokiej efektywności paliwowej, bezpieczniejsze i mniej hałaśliwe. Oznakowanie opon ma za zadanie pomóc konsumentom dokonać zakupu prawidłowego ogumienia.

Jakie korzyści płyną z nowego oznakowania opon dla konsumentów?
Etykieta UE ułatwia wybór nowych opon w Unii Europejskiej. Celem nowych etykiet jest nakierowanie klienta do zakupu opon o lepszej jakości, a zatem bezpieczniejszych. Nowe oznakowanie dostarcza konsumentom, firmom transportowym i sprzedawcom opon niezbędne, standardowe informacje na temat bezpieczeństwa opony (przyczepności opony na mokrej nawierzchni) oraz oddziaływania na środowisko (oporów toczenia i hałasu toczącej się opony). Oprócz trzech parametrów, producenci opon biorą pod uwagę szereg czynników związanych z bezpieczeństwem, osiągami i środowiskiem. Dokonując wyboru przy zakupie opon, konsument musi mieć pewność, że opony odpowiadają warunkom jazdy.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat nowego oznakowania?
Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych producentów opon oraz Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/energy/efficiency/tyres/labelling_en.htm lub u autoryzowanych sprzedawców opon. Aktualne parametry zgodne z klasyfikacją dostępne są: na etykiecie na bieżniku opony, w broszurze informacyjnej znajdującej się obok opony w sklepie, cennikach i stronach internetowych producentów opon, pisemnych ofertach złożonych przez sprzedawców opon oraz twoim paragonie zakupu opony.

Kiedy wejdzie w życie wymóg nowego oznakowania?
Wymóg oznakowania opon wprowadzony zostanie w życie od listopada 2012.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem znakowane muszą być wszystkie opony do samochodów osobowych, 4x4, dostawczych i ciężarowych oraz autobusów, wyprodukowane po 1 lipca 2012 roku i dopuszczone do użytku na drogach. Zakres rozporządzenia nie obejmuje opon kolcowych, bieżnikowanych, zapasowych i przeznaczonych do pojazdów wyścigowych i zabytkowych.

Kiedy konsumenci będą mogli konkretnie zapoznać się z nowymi etykietami?
Nowe etykiety i parametry będą widoczne na stronach internetowych producentów ogumienia i materiałach promocyjnych od lipca do sierpnia 2012. W punktach sprzedaży, podobne informacje będą dostępne dla konsumentów począwszy od listopada 2012.Wszystkie opony na wystawie w punkcie sprzedaży muszą być wyraźnie oznakowane; etykieta informacyjna musi być umieszczona na oponie lub w formie pisemnej w bezpośrednim sąsiedztwie opony.

» Powrót 


Charakterystyka opon

» Powrót 

Jakich informacji dostarczają konsumentom etykiety ?
Opór toczenia ma wpływ na zużycie paliwa, a w związku z tym bezpośrednio oddziałuje na środowisko. Przyczepność jest ważnym elementem bezpieczeństwa i częścią charakterystyki opony dotyczącą siły hamowania opony na mokrej nawierzchni. Zewnętrzny hałas toczenia ma także wpływ na środowisko.

Jak bardzo kierowca swoim działaniem może wpłynąć na trzy parametry wymienione na etykiecie opony UE?
Styl jazdy kierowcy i prawidłowe ciśnienie w oponach to zdecydowanie dwa najważniejsze czynniki związane z bezpieczeństwem i ekonomicznie wydajną jazdą. Przy niepoprawnym prowadzeniu pojazdu i błędnym ciśnieniu w oponach, kierowca może łatwo zaprzepaścić wszystkie korzyści, które zostały osiągnięte przez wybranie opon o dobrej przyczepności na mokrej nawierzchni lub efektywności paliwowej. Przy niskim ciśnieniu w oponie, opona znacznie szybciej się zużywa i zwiększa się jej opór toczenia; powoduje to również wzrost emisji dwutlenku węgla i zużycia paliwa.Odpowiedzialny kierowca potrafi zawsze ocenić stan i właściwości opon jego/jej pojazdu. Tylko kierowca, który zna swój samochód i opony potrafi dostosować prędkość i odległość pomiędzy pojazdami do warunków atmosferycznych panujących na drodze.

Dlaczego ważne jest uzyskanie określonych parametrów?
Oznakowanie opon UE będzie miało wpływ na wybór opon przez konsumentów w przyszłości. Odpowiednie parametry będą miały szczególnie wpływ na decyzje zakupu opon letnich. Jeśli chodzi o opony zimowe klasyfikacja może być myląca. Na przykład nowe oznakowanie nie bierze pod uwagę rzeczywistych zimowych warunków, typowych dla krajów nordyckich. W wymagających i zmieniających się warunkach zimowych, najważniejszym czynnikiem bezpieczeństwa opon jest przyczepność na ośnieżonych i oblodzonych nawierzchniach . Klasyfikacja przyczepności nie uwzględnia dopasowania opon do rzeczywistych warunków zimowych panujących na północy Europy.

Opór toczenia ma wpływ na wpływ na efektywność energii a tym samym na emisję CO2. Co oznacza opór toczenia?
Opór toczenia oznacza energię zużywaną przez oponę w zetknięciu z nawierzchnią drogi. Struktura i wybór materiału, z którego zbudowana jest opona mogą być wykorzystane w procesie deformacji i dostosowania energii traconej przez oponę w trakcie jazdy. Na przykład temperatura opony, ciśnienie, obciążenie koła, zużycie ogumienia i opór powietrza z powodu prędkości jazdy to tylko niektóre z czynników wpływających na wzrost zużycia energii. Poduszka wodna o rozmiarze 0,5 milimetrów może również zwiększyć opór toczenia o 50%.Opór toczenia odpowiada za ok. 20% zużycia paliwa przez samochód.Im mniejszy opór toczenia opony, tym niższe zużycie paliwa.Poprzez mądry wybór opon i spokojną jazdę, konsument może skutecznie zmniejszyć emisję dwutlenku węgla spowodowaną jazdą samochodem.Wybierając wysokowydajne opony z klasy B, samochód osobowy zużywa ok. 0,1l km paliwa mniej na 100 km niż przy oponach klasy C.

Co to jest przyczepność na mokrej nawierzchni i jak jest ona mierzona ?
Przyczepność na mokrej nawierzchni opisuje zdolność opony do trzymania się drogi na mokrej nawierzchni. W praktyce pojęcie przyczepności oznacza krótszą drogę hamowania na mokrej nawierzchni, lepsze trzymanie się drogi na mokrej nawierzchni lub bardziej stabilne kierowanie podczas deszczowej pogody. Zgodnie z nową dyrektywą oznakowania opon, mierzenie przyczepności opony samochodu osobowego wykonuje się stosując dwie metody badawcze. Obie metody bazują na porównywaniu opon w stosunku do opon referencyjnych lub standardowych opon porównawczych. Pierwszy test obejmuje badanie hamowania pojazdu na mokrej nawierzchni. Drugie możliwe badanie to badanie tzw. współczynnika tarcia, gdzie mierzona jest siła tarcia między nawierzchnią drogi a oponą.

Jaki wpływ ma przyczepność na mokrej nawierzchni?
W przypadku opon letnich, przyczepność na mokrych nawierzchniach jest istotna ze względów bezpieczeństwa. Mówi o możliwościach kierowania pojazdem na mokrych nawierzchniach. Nowa etykieta informuje o długości drogi hamowania na mokrym asfalcie przy prędkości 80 km/h. Przykładowo różnica pomiędzy klasą A i F z punktu widzenia drogi hamowania to 18 metrów (czyli cztery długości pojazdu lub długość pełnowymiarowego autokaru). Różnica pomiędzy sąsiednimi klasami to ok. jedna długość samochodu (3 do 6 m).

Jakie znaczenie ma hałas zewnętrzny wytwarzany przez toczące się opony?
Różnica pomiędzy oponami z klasyfikacji jednej lub trzech fal dźwięku w systemie znakowania UE jest ogromna. Opona, która otrzymała trzy fale dźwiękowe może wytwarzać ponad sześć decybeli hałasu więcej niż opona, która otrzymała tylko jedną falę. Oznacza to czterokrotnie wyższy poziom hałasu. Hałas opony zależy zawsze od nawierzchni drogi po której porusza się pojazd, gdyż ma ona duży wpływ na hałas przez niego wytwarzany. Wartość bezwzględna decybeli nie odzwierciedla dokładnie poziomu hałasu – wiosną, na przykład, asfalt jest nierówny i wszystkie opony są głośne.

» Powrót 


Testowanie i niezawodność

» Powrót 

Jak parametry opony znajdujące się na etykiecie– efektywność paliwowa, przyczepność na mokrej nawierzchni i i zewnętrzny hałas toczenia – zostały zdefiniowane i przetestowane?
Nowe parametry opony zostały definiowane za pomocą starannie przeprowadzonych badań. Każdy producent opon odpowiedzialny jest za ocenę i klasyfikację produkowanych opon. Testy własne oparte są na dokładnie określonych metodach badań zatwierdzonych przez Europejską Komisję Gospodarczą (UNEC). Badanie przyczepności i hałasu zewnętrznego przeprowadzane jest w na zewnątrz, w rzeczywistych warunkach. Opór toczenia, wskazujący na efektywność paliwową, bada się w pomieszczeniach wewnętrznych stosując próby na stanowiskach badawczych.

Co powinienem zrobić w przypadku podejrzeń, że moja opona nie spełnia wymogów wskazanej kategorii?
Za nadzór i stosowanie się do wymogów dyrektywy odpowiedzialne są organy krajowe . W Finlandii na przykład, organem nadzorczym jest Fińska Agencja Bezpieczeństwa Transportu, TraFi. Jest to sprawa najwyższej wagi z punktu widzenia znaczenia i sukcesu nowego oznakowania. Tylko nadzór może zapewnić, że konsumenci, przedsiębiorcy transportu i sprzedawcy opon nie będą wprowadzani w błąd. Dążymy to tego, aby nikt nie kupował opon niskiej jakości i o ograniczonych parametrach.

Czy oznakowanie zawiera wszystkie informacje niezbędne do podjęcia łatwiejszej decyzji o wyborze opon ?
Trzy parametry oznakowania UE to dobry punkt wyjścia, są one ważne biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i przyjazność dla środowiska. Jednakże istnieje wiele innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie parametrów osiągów opony. Właściwości te obejmują zachowanie opony na mokrych i suchych nawierzchniach, przyczepność na lodzie, właściwości aquaplaningu opony i jej parametry zużycia. Prace nad nową oponą w Nokia Tyres obejmują ponad 300 standardowych testów.

Czy opony o parametrach klasy A pod względem zużycia paliwa i przyczepności na mokrych nawierzchniach zostaną niezwłocznie wprowadzone na rynek?
Tak, pomimo że nowa klasyfikacja stawia wysokie wymagania. Opona będzie zawsze kompromisem jeżeli chodzi o jej właściwości. Niektóre parametry opony są prawie przeciwstawne; poprawiając jedną właściwość osłabia się drugą. Ta zasada słuszna jest np. w przypadku opon zimowych analizując ich przyczepność na nawierzchniach mokrych i oblodzonych.

» Powrót 


Etykiety opon UE a opony zimowe

» Powrót 

Jak nowe oznakowanie bierze pod uwagę opony zimowe ?
Zakres rozporządzenia nie obejmuje opon kolcowych, lecz dotyczy on opon zimowych, bezkolcowych. W przypadku opon zimowych, etykieta opony nie powinna być jedynym kryterium wyboru; decyzję zakupu należy oprzeć na wynikach niezależnych badań porównawczych lub należy zasięgnąć porady w detalicznych punktach sprzedaży. Opony bezkolcowe,zimowe przeznaczone na rynki krajów nordyckich są dostosowane do warunków drogowych tam panujących, gdzie jezdnie są czasami bardzo śliskie, oblodzone i zaśnieżone. Opony zimowe przeznaczone na rynki Europy Centralnej kładą nacisk na szybką jazdę, kosztem przyczepności na oblodzonej nawierzchni.

Czy wybór opon zimowych powinien by oparty wyłącznie na parametrach przyczepności na mokrej nawierzchni?
Nie, przyczepność na mokrej nawierzchni z punktu widzenia bezpieczeństwa nie jest najważniejsza, szczególnie w przypadku opon zimowych przeznaczonych na rynki krajów północnych. Opona zimowa z dobrą przyczepnością na mokrej nawierzchni charakteryzuje się niską przyczepnością na nawierzchni oblodzonej i bardzo często jest ona przeznaczona szczególnie na rynki Europy Centralnej , gdzie panują łagodniejsze warunki zimowe. Etykiety nie stanowią dla konsumentów opon zimowych żadnej wartości dodanej w rzeczywistych, zimowych warunkach pogodowych; zamiast tego, oznakowanie może być mylące i zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Zakup opon odpowiednich do warunków pogodowych jest istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Gdzie konsument powinien szukać rzetelnych, wszechstronnych informacji wspierających decyzję o wyborze opony?
Konsument powinien zasięgnąć porady u sprzedawcy opon ,zapoznać się z materiałami promocyjnymi i informacjami na stronach internetowych producentów oraz wynikami testów przeprowadzanych przez specjalistyczne czasopisma badające dziesiątki różnych parametrów, Dokonując wyboru opon, konsument musi mieć pewność, że opony odpowiadają jej/jego warunkom jazdy.

» Powrót 

Information package conserning the EU tyre labels

The aim is to improve road safety, eco-friendliness, and economic efficiency by promoting the use of fuel-efficient and safe tyres that cause as little noise as possible.

Download information package